Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer)

Uçuş Harekat Uzmanı Dispeçer

Ne Yapar?

Uçuş harekât uzmanı (uçuş dispeçeri), uçuş harekâtını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve kontrol eden, sorumlu pilotun talebi veya gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış geçerli lisansa sahip nitelikli personeldir.

Uçuş Harekât Uzmanı; uçuşların öncelikle emniyetle gerçekleştirilmesi için gerekli tüm uçuş planlamalarını yapar ve uçuş boyunca uçuşu takip eder. Bunun yanında uçuş için gerekli olan temizlik, yakıt ikmali, bagaj ve kargo yüklemesi işlemlerini takip eder, kabin ekibi ve hava aracı teknisyenlerinin kalkışa hazır olduklarından emin olmak için iletişime geçer. Ayrıca uçağın kaybolması veya bir tehlikeye maruz kalması durumunda uçağın pilotundan alacağı ikaz ve istekleri ilgili teknik servislere bildirir ve buralardan alacağı öneri ve talimatları pilota ulaştırır.

Nasıl Olunur?

Uçuş dispeçeri olabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının uçuş harekât uzmanı temel eğitimi için gerekli eğitim müfredatını uygulayan bölümlerinden lisans veya ön lisans derecesi ile mezun olanların asgari teorik eğitimi tamamladıkları kabul edilir ve doğrudan teorik ve uygulama sınavına kabul edilirler. Bunun yanında, ÖSYM tarafından yapılan veya denkliği belirlenen İngilizce sınavlarının birinden en az 50 veya eş değeri puan almak gerekmektedir.

Çalışma Alanları/Ortamı

Uçuş harekât uzmanları yolcu ve kargo havayolu işletmelerinin temsil/gözetim şirketlerinde iş bulabilmektedirler.

Kimler Yapabilir?

21 yaşından gün almış, vardiyalı sisteme uyum sağlayabilen, analitik bakış açısına sahip, çözüm odaklı, stres altında çalışabilen kişiler.

Ayrıca, SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda, uçuş harekât uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını, merkezi sinir sisteminin normal olduğunu, gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olduğunu, yeterli işitme kapasitesine sahip olduğunu, kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olduğunu belgeleyen sağlık kaydına sahip olmak gerekmektedir.

Geleceği

Uçuş dispeçerliği, her türlü sivil hava aracının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, takibini, yönetimini ve kontrolünü sağlamakla sorumlu, havayollarında en çok sorumluluk taşıyan ve en iyi kazanca sahip olan mesleklerden biridir.DİĞER MESLEKLER

Kabin Memuru

Kabin Memuru

Kabin memuru, yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Uçak Bakım Teknisyeni

Uçak Bakım Teknisyeni

Uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Yolcu Hizmetleri Memuru

Yolcu Hizmetleri Memuru

Yolcu hizmetleri memuru, yolcuların terminale girişinden uçağa binişine kadar uluslararası kurallar ve havayolu standartları çerçevesinde sorumlu olan; bilet, bagaj ve pasaport kontrol işlemlerinin tümünde ve uçağın varışında yolcuların karşılanarak pasaport kontrolüne yönlendirilmesinde görevli kişilerdir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve diş sağlığı teknikeri hasta muayenesinde diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Ameliyathane Teknikeri

Ameliyathane Teknikeri

Ameliyathane teknikeri; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Anestezi Teknikeri

Anestezi Teknikeri

Anestezi teknikeri; ağrı duyusunun çeşitli ilaçlar ve tıbbi gazlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemi olan anestezi uygulamasını uzman doktorun sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Diş Protez Teknikeri

Diş Protez Teknikeri

Diş protez teknikeri, diş hekimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, diş ve çene protezlerinin üretimine ilişkin tüm aşamaları yürüten sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz teknikeri, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında diyaliz ünitelerinde çalışan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Elektronörofizyoloji teknikeri; merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla oluşan hastalıkların teşhisinde kullanılan nörofizyolojik yöntemlerin uygulanmasında ilgili uzman doktora yardım eden ve doktorun gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Fizyoterapi (Fizik Tedavi) Teknikeri

Fizyoterapi Fizik Tedavi Teknikeri

Fizyoterapi teknikeri, ortopedik rahatsızlık, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde yapan yardımcı sağlık personelidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)

İlk ve acil yardım teknikeri (paramedik), acil tıbbi yardım ve bakım alanlarında müdahale yetkisi bulunan ve hastaları güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine götüren sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Odyometri Teknikeri (Odyometrist)

Odyometri Teknikeri Odyometrist

Odyometri teknikeri; işitme bozukluğu belirlenmiş hastalara ilgili ekipman eşliğinde gerekli testleri uygulayarak işitme kaybının derecesini ve işitme cihazını belirleyen sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Optisyen

Optisyen

Optisyenler, göz doktoru tarafından görme kusuru tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme kusurlarının giderilmesi veya hafifletilmesi için gözlük, kontakt lens gibi optik gereçleri hazırlar ve uygular.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Patoloji laboratuvar teknikeri, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale gelmesine kadarki tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gerekli teknolojinin uygulanmasında görevli sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Tıbbi görüntüleme teknikeri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt film, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet veren sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında görev alan ve hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Grup Sorumlusu (Çocuk Gelişimi)

Grup Sorumlusu Çocuk Gelişimi

Grup sorumlusu (çocuk gelişimi meslek elemanı), 0-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, dil, psiko-motor, sosyal-duygusal ve öz bakım konularında gelişimlerini destekleyen kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

İnfaz ve Koruma Memuru

İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol oynayan meslek elemanlarıdır.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Aşçı

Gastronomi, aşçılık, mutfak sanatları, Şef Aşçı

Aşçı, belirli bir plana bağlı kalarak günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, bilgi ve becerisini kullanmanın yanı sıra temizlik kurallarına da uygun olarak servise hazır hale getiren kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

At Antrenörü

At Antrenörü

At antrenörü, yarış atlarının idman, bakım, beslenme, hijyen ve resmi kayıtlarından sorumlu olan antrenör lisansı taşıyan kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Mimari Restorasyon Teknikeri

Mimari Restorasyon Teknikeri

Mimari restorasyon teknikeri, kültürel anlamda korunmaya değer olarak görülen mimari eserlerin bilimsel yöntemlerle bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Turist Rehberi

Turist Rehberi

Turist rehberi, Türkiye'nin kültürel, tarihi, doğal, sosyal ve benzeri değerleri hakkında geniş ve detaylı bilgiye sahip olan ve bu değerleri yerli ve yabancı turistlere gezdirerek tanıtan kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın
E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız