Hakkımızda

Sağlık Bakanlığı, toplumda ilkyardım bilincinin geliştirilmesi, ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla ilkyardım konusunda birtakım yeni çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilkyardım eğitimlerinin standartlaştırılması, ilkyardım eğitimi verecek kurum, kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İlkyardım Yönetmeliği yayınlamıştır.

Bu yönetmelik, hem ilkyardım eğitimi verecek kuruluş ve merkezleri, hem de bünyesinde sertifikalı ilkyardımcı personel bulundurması gereken kamu veya özel tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu yönetmelik çerçevesinde, bölgemizde ilkyardım bilincinin geliştirilmesi ve toplumda ilkyardımcı sertifikalı bireylerin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.12.2010 tarih ve 2010/01 belge no’lu onayı ile üniversitemizin Mustafapaşa yerleşkesinde İlkyardım Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bu tarihten itibaren ilkyardım eğitimleri ve ilkyardımcı sertifikası vermeye yetkili kuruluş olarak eğitimlerine devam etmektedir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.