İlk Yardım Eğitimi Nedir?

İlkyardım, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin (112) yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Trafik kazaları, iş kazaları, yaralanmalar ve hayatı tehdit eden diğer beklenmedik durumlarda ilk 3-5 dakika içerisinde yapılacak doğru ve bilinçli müdahalelerin çok önemli olduğu bilinen bir gerçektir. İlkyardım müdahalelerinin doğru olarak uygulanmamasından dolayı her yıl binlerce insan kaza, yaralanma ve hastalık nedeniyle kaybedilmekte veya sakat kalmaktadır. Yaşamımızın her döneminde, bulunduğumuz her ortamda kaza veya hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarda müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, kazazede yaşamının devam edebilmesinde, sakatlıkların önlenebilmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılabilmesinde belirleyici rol oynayacaktır.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için önemli adımlardan biri, standart ve doğru bir ilkyardım eğitimini yaygın ve etkin bir biçimde sunabilmektir.

Bu maksatla Sağlık Bakanlığı, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetelerde İlkyardım Yönetmeliğini yayımlayarak yürürlüğe koymuştur. Bu yönetmeliğe göre; tüm kurum ve kuruluşlarda 20 kişide 1 kişinin, riskli işyerlerinde ise her 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması gerekmektedir.

İlkyardım eğitimi verme yetkisi ise, sadece bakanlık tarafından onaylı İlkyardım Eğitim Merkezlerine aittir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.