Emniyet Yönetim Sistemi

Havacılık faaliyetlerinde büyük öneme sahip emniyet kavramı; “hata ve ihlallerden kaçınarak kural koyucuların düzenlemeleri ile uyum içinde kazalardan, ciddi olaylardan, tehlikelerden, kötü bir sonuca neden olan veya olabilecek etkenlerden uzak ya da muaf olma durumu” olarak tanımlanmaktadır.

Emniyet, Kapadokya Üniversitesi Onaylı Eğitim Organizasyonunun bütün kademelerinin birinci önceliğidir. Organizasyonun vazgeçilmez ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. Emniyet aynı zamanda; etkin, verimli ve sürdürülebilir sivil havacılık eğitim hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Organizasyonun tüm kademelerindeki emniyet taahhüdünün, sektördeki en iyi uygulamalar ve standartlar düzeyinde tutulması büyük önem taşımaktadır.

Onaylı Eğitim Organizasyonu Emniyet Politikası

KÜN Onaylı Eğitim Organizasyonu faaliyetlerinin, paydaşlarının ve çevrenin emniyetinin en önemli etken olduğunu kabul eder. Organizasyonun belirlediğini emniyet politikası aşağıda verilmiştir.

Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını geliştirmek, iyileştirmek ve sürdürmek için gerekli insan gücü ve finansal kaynakları sağlamak ve adil kültür yaklaşımı ile çalışmaları yürütmek,

  • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamalarını aktif şekilde yönetmek üzere, disiplinlerarası güçlü iletişim ağı kurarak etkin bir emniyet raporlama sistematiği oluşturmak,
  • Sistemin gereksinimlerini karşılarken, gerçekleştirilen faaliyetleri çalışanların gönüllü ve doğal davranışları haline dönüştürmek için stratejiler geliştirmek ve sürdürmek,
  • Yönetimin en üst kademesinden başlayarak tüm çalışanların Emniyet Yönetim Sistemini içselleştirerek, sistemi en ileri seviyede iyileştirecek davranışları sergilemekle kendini sorumlu hissettiği yapıyı oluşturmak,
  • Emniyete ilişkin yapılan analizlerle, insan faktörü ile ilişkili olarak tanımlanan tehlikelerin tespit edilebilmesini sağlayan ve tehlikelerin oluşturacağı riskleri bertaraf eden ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeye odaklanan süreçler geliştirmek,
  • Emniyet Yönetim Sisteminin uygulamalarına ve gereksinimlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile yasal düzenlemelere uymak,
  • Emniyet Yönetim Sistemi kuralları ve uygulamaları konusunda kişisel farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttırmak için çalışanlara eğitim ve gelişim programları ile katkıda bulunmak, çalışanların halihazırda sahip oldukları yetkinliklerini en iyi yansıtacakları alanlarda rol almalarını sağlayarak Emniyet Yönetim Sistemini güçlendirmek,
  • Emniyet performansını sürekli olarak izlemek ve iyileştirmek amacı ile ölçülebilir, ulaşılabilir ve zamana bağlı hedefler belirlemek, belirlenen bu hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek önlemlere karar vermek ve önlemlerin etkinliğini değerlendirecek Emniyet Yönetim Sistemi inceleme sürecini işletmek,
  • Tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin, tarafımızca oluşturulan Emniyet Yönetim Sistemi performans standartlarını karşılamasını sağlamak,
  • Organizasyon tarafından belirlenmiş olan Emniyet Yönetim Sistemi standartlarını korumak ve sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak amacı ile hazırlanmış olan tüm prosedür, talimat ve diğer kuralların uygulanmasını sağlamak,
  • Emniyet Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında çalışanlardan gelebilecek tüm bildirimleri, sistemin sürekli iyileştirmesini sağlayan ve cezai olmayan bir bildirim olarak değerlendirerek tüm çalışanları sisteme dâhil olmaya teşvik etmek,

Olay ve Tehlike Raporlama

Bir örgüt kültürünü anlamanın en etkili yöntemi operasyonel personel tarafından hazırlanan etkin emniyet raporlamalarıdır. Burada “etkin”den kasıt, emniyet raporlamalarının objektif ve kapsamlı olması ve raporun karar verme süreçlerinde etkili olarak kullanılmasıdır.

Etkin bir emniyet raporlaması, hata ve tehlike raporlamalarının personel tarafından gönüllü olarak yapılmasına bağlıdır. KÜN Onaylı Eğitim Organizasyonunda emniyet raporlamalarının önemi, eğitim ve emniyet iletişimi faaliyetlerinde tüm personele duyurulmakta olup aşağıdaki linklerden raporlama yapılabilmektedir.

Olay raporlama formu için tıklayınız.

Tehlike raporlama formu için tıklayınız.

Olay ve tehlike raporlama formlarının smsraporlama@kapadokya.edu.tr adresine e-posta ile ve/veya elden iletilmesi gerekmektedir.

SMS Dokümantasyonuna Erişim

SMS dokümantasyonundan talep edilen bilgi ve belgeler (el kitabı, prosedürler, bültenler vs) organizasyon personelinin erişimine açıktır. Organizasyon personelimiz her türlü bilgi ve belgeyi smsraporlama@kapadokya.edu.tr adresinden talep edilebilir. Bilgi ve belgeler talep tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde elektronik ortamda teslim edilecektir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.