Engelli Öğrenci Birimi

 • Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin, yüksekokulumuz tarafından sunulan öğrenim programlarına, yükseköğrenim hayatına ilişkin tüm hizmet ve olanaklara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur.

  Bu birimin temel çalışma prensibi; öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir yerleşke ortamı oluşturacak imkânlar yaratmaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  - Akademik programlara erişimde eşitlik,
  - Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik,
  - Yükseköğrenim yaşamına dâhil olabilmede eşitlik,
  - Burs Komisyonu aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik,
  - Kısmi Zamanlı Çalışma Komisyonu aracılığı ile kısmi zamanlı çalışma imkânı konusunda öncelik,
  - Binalara, idari ve hizmet birimlerine, dersliklere ve laboratuvarlara erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler,
  - İhtiyaç hâlinde ders yeri değişikliği,
  - Talep hâlinde öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci işleri hizmetlerinde kolaylık,
  - Yükseköğrenim dâhilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak.

  Engelli Öğrenci Birimi, akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısına bağlı çalışır. Talebinizi, Engelli Öğrenci Birimine, program danışmanınıza, öğrenci temsilcilerine ve konsey üyelerine doğrudan sözlü ve/veya yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizi aşağıdaki Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu”nu doldurarak iletmeniz de mümkün.

  Yüksekokulumuzun Mustafapaşa Yerleşkesindeki tarihi binalarda yapılacak tüm değişiklikler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabiidir ve kurulun onayından geçmelidir. Engelli Öğrenci Birimi, kurul tarafından onaylanmayan talepler için alternatif çözümler geliştirir.

  Engelli Öğrenci Birim Başkanı
  - Öğr. Gör. Mehmet BİLGİN / mehmet.bilgin@kapadokya.edu.tr / 0384.353 51 22
  Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu
  - Öğr. Gör. Demet Vadi / Çocuk Gelişimi / demet.vadi@kapadokya.edu.tr 
  - Öğr. Gör. Nagehan Avcı / Çocuk Gelişimi / nagehan.avci@kapadokya.edu.tr 
  - Öğr. Gör. Bülent Özçelik / Sosyal Hizmetler / bulent.ozcelik@kapadokya.edu.tr

  Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu'nu doldurmak için tıklayın

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.