Hazırlık Sınıfı

Amaç

Hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere yerleştirildikleri eğitim-öğretim programlarının Avrupa Dil Portföyü düzeyleri doğrultusunda öngördüğü yabancı dilde eğitimlerini sürdürebilecek, meslekleriyle ilgili her türlü yayını takip edebilecek, etkinliklere ve tartışmalara katılabilecek dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

Seviye Belirleme/Muafiyet Sınavları

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil düzeyleri, akademik yılın başında verilen ve isteğe bağlı olarak alınan İngilizce yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu sınav online olarak uygulanan Oxford İngilizce Testi (OTE)’dir ve ücrete tabidir. Sınavda dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerileri ölçülür. Bu sınav akademik takvimde de belirtildiği üzere eğitim-öğretimin başlamasından önceki hafta sonu yapılır. Bu sınav sonucuna göre B1 (81-110) seviyesini alanlar ile Yüksekokulumuzun Yabancı Dil Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan yeterli puan almış olanlar hazırlık sınıfından muaf olur ve kayıtlı oldukları programlara devam ederler. Muafiyet sınavına giren fakat B1 (81-110) seviyesinin altında kalan öğrenciler Oxford İngilizce testi sonucuna göre hazırlık sınıfına yerleştirilirler.  Oxford İngilizce Testine girmemiş ve hazırlık sınıfı eğitimi alacak diğer tüm öğrenciler ise farklı bir İngilizce seviye tespit sınavına alınır ve seviyelerine göre başlangıç, orta veya ileri olmak üzere üç temel düzeydeki hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. İngilizce seviye tespit sınavına katılmayan öğrenciler dil eğitimlerine en alt düzeyden başlarlar. Ek yerleştirmeyle veya mazeret beyan ederek asıl kayıt dönemi dışında kayıt olan öğrenciler yeterlik sınavına alınmaksızın başlangıç düzeyindeki eğitime tabi tutulurlar.

Yaz dönemi sonunda uygulanan final sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden akademik yıl başlangıcında akademik takvimde belirtilen zamanda uygulanan yeterlik sınavına (OTE) girebilirler. Bu sınavda da başarısız olmaları durumunda hazırlık eğitimine yeniden başlarlar. Tekrar öğrencilerine bahar dönemi başında bir yeterlik sınavı (OTE) daha uygulanır. Başarısız olmaları halinde eğitimlerine devam ederler ve bahar dönemi sonunda yapılan final sınavına girerler (Bakınız: Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavları Tablosu).

Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlik Sınavları
Akademik yıl başlangıcı 1. Dönem Dönem arası 2. Dönem Dönem arası 3. Dönem 3. dönem sonu
Yeni kayıtlı ve bir önceki yılda başarısız olan öğrenciler için OTE Güz dönemi Bir önceki yılda başarısız olan öğrenciler için OTE Bahar dönemi Ortalaması 50 ve üzerinde olan ve bir önceki yılda başarısız olan öğrenciler için OTE Yaz Dönemi Yaz eğitimine katılan öğrenciler için OTE
(Muafiyet/Yeterlik Sınavı)   (Yeterlik Sınavı)   (Final Sınavı)   (Final sınavı)

Eğitim-Öğretim Süresi

Kapadokya Meslek Yüksekokulunda İngilizce hazırlık sınıfı eğitim dili İngilizce olan programlara zorunlu olarak, diğer programlara ise isteğe bağlı olarak verilir. Hazırlık sınıfının eğitim-öğretim süresi en az iki dönemdir (güz+bahar). İki dönemin sonunda dönem içi ortalaması %50 ve üzerinde olan öğrenciler final sınavına girmeye hak kazanır. Final sınavı olarak yine online Oxford İngilizce Testi uygulanır. Bu sınav sonucuna göre B1 (81-110) seviyesini alanlar hazırlık sınıfından geçmiş sayılırlar. B1 (81-110) seviyesinin altında kalan öğrenciler ise eğitimlerine üçüncü dönemde de devam ederler. Bu öğrenciler için yaz dönemi zorunludur ve yaz dönemi sonunda Oxford İngilizce testine yeniden girerler. Final sınavı olarak uygulanan Oxford İngilizce Testi hazırlık eğitimi almış öğrenciler için ücretsizdir. Sınavlar, başarısız olmuş öğrenciler için dönem başlarında tekrarlanır. Final sınavında başarısız olan öğrenciler girecekleri diğer Oxford İngilizce Testleri için ücret öderler. Hazırlık sınıfı final sınavında (Oxford İngilizce Testi) veya takip eden muafiyet sınavlarında başarısız olan öğrenciler Yüksekokulumuzun Yabancı Dil Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlara girip B1 (Avrupa Dil Portföyü) düzeyinde olduklarını gösteren sonuç belgesi getirmeleri halinde hazırlık sınıfından geçmiş sayılırlar.

Devam Mecburiyeti

Hazırlık sınıfına devam %80 zorunludur. Herhangi bir nedenle derse giremeyen veya ders başladıktan sonra sınıfı terk eden öğrenciler yok gösterilir. Yönetim Kurulunun belirlediği devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu yeterlik (final) sınavına alınmazlar.

Öğrencilerin raporlu oldukları süre devamsızlıktan sayılır ancak bu süre içinde giremedikleri sınavlara girme hakları saklı tutulur. Raporlu olunan sürede pop quizlere giremeyen öğrencilere mazeret sınavı uygulanmaz. Mazeret sınavına girebilmek için sunulan sağlık raporları okul yönetimi tarafından aile hekimliğine onaylattırıldıktan sonra işleme konulur.

Değerlendirme

Öğrenciler eğitim-öğretim dönemi boyunca quiz, pop quiz, ara sınav ve öğretmen kanaati ile değerlendirilirler. Her düzeyde öğrencilere; a) habersiz yapılan pop- quizler, b) kitap bitiminde bitirme quizi ve c) (dönem sonunda) ara sınav/vize uygulanır. Öğrencilerin final sınavına girmeye hak kazanması için dönem içinde yapılan sınavlardan aldığı notların ortalamasının %50 olması gerekir. Final sınavı olarak Oxford İngilizce Testi uygulanır. Öğrencinin hazırlık sınıfında başarılı olup olmadığını yılsonunda yapılan yeterlik (final) sınavı belirler. Bu sınavdan 81-110 (B1) ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yıl içi ortalaması 50 ve altında olan ve %80 devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. İki dönem sonunda başarısız olan ve yaz dönemi eğitimine katılan öğrencilerin yine yaz dönemi sonunda yapılan final sınavına girebilmesi için yaz dönemi ortalamasına ve devam durumuna bakılır.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız