Mütevelli Heyeti

Alev ALATLI - Mütevelli Heyeti Başkanı

 

1944 İzmir doğumlu olan Alev Alatlı, liseyi Tokyo, Japonya'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den Ekonomi & Ekonometri dalında, Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesi'nden (Nashville, Tennessee) aldı. Bilâhare, felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'de Türkiye'ye döndü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte “Bizim English” adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Eserleri: 1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in “Haberlerin Ağında İslam” (Covering Islam) ve “Filistin'in Sorunu” (The Question of Palestine ) adlı çevirileri yayınlandı. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar dolayısıyla, Tunus'da sürgün olan Yaser Arafat tarafından Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. Yayınlanmış ilk telif eseri, “Aydın Despotizmi”dir (Despotism of the Intellectuals). Bunu, 1985'de “Yaseminler Tüter mi Hala?” (Jasmines Smoke No More!) izledi. Yazarlar Birliğinin “Yılın En İyi Romanı” ödülünü alan “İşkenceci” (The Torturer) 1987'de geldi. “İşkenceci” kendisini izleyen “Or'da kimse var mı?” (Is there anybody out there?) dörtlüsünün öncüsüydü. 1992'de yayınlanan “Viva la Muerte” yi, 1993'de “Nuke Türkiye” (Nuke Turkey!), “Valla Kurda Yedirdin Beni” (You Sure Made Me a Prey to the Wolves) ve “OK Musti, Türkiye Tamamdır!” (OK Mustafa, Turkey is Dealt With!) izledi. “Kadere Karşı Koy A.Ş.” (Resist Your Fate, Incorporated) 1995'de yayınlandı. 1999'da “Eylül 1998” (September 1998) isimli küçük bir nesir-nazım denemesini, 2000 yılında “Schrödingerin Kedisi, Kabûs” ve 2001 yılında “Schrödingerin Kedisi, Rüya” izledi.

“Gogol'un İzinde” (On the Footsteps of Gogol) başlıklı nehir romanın ilk cildi olan “Aydınlanma Değil, Merhamet!” 2004 Haziran ayı sonunda okurlarla buluştu. Bu kitabı serinin diğer romanları olan “Dünya Nöbeti” ve “Eyy Uhnem! Eyy Uhnem” takip etti. 2004 yılında Tunuslu Hayrettin Paşa'nın yazdığı “En Emin Yol” adlı eserini Şehabettin Yalçın'la birlikte dilimize kazandırmıştır.

Alev Alatlı'nın ayrıca deneme ve günlük yazılarının derlendiği “Şimdi Değilse, Ne zaman?” (If not now, when?) 2002, “Hayır Diyebilmeli İnsan” 2005, “Hatırla Geçmişin Geleceğindir” 2007 ve röportajlarından oluşan “Alev Alatlı ile Türkiye ve Dünya” (Turkey and the World with Alev Alatlı) 2003 isimli dört kitabı daha bulunmaktadır.

Siyasal Bilimler üzerine 2008'de “Yorumsuz”u ve 2009'da ise Ayşe Kulin, Liz Behmoaras ve Nurşen Mazıcı ile birlikte “Yalnız Değilsin”i kaleme almıştır. “Aklın Yolu da Bir Değildir…” 2009, “Hollywood'u Kapattığım Gün” 2009 yazdığı son kitaplardır.

İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulunun Mütevelli Heyet Başkanı olarak da 03 Ekim 2005 tarihinden bu yana görev yapmaktadır.

Prof. Dr. İlber ORTAYLI - Üye

1947 yılında doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Master çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adli tezi ile doktor (1978), "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adli çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiev, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16., 19. yüzyılı ve Rusya tarihi ile ilgili makaleler yayınladı. 1989 yılından 2002'ye kadar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa Iran Tetkikleri Cemiyeti üyesidir.

Yayınlanmış Kitapları:
Tanzimat'tan Sonra Mahalli İdareler (1974), Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte, 1978), Türkiye İdare Tarihi (1979), Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu (1980), Gelenekten Geleceğe (1982), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983),Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği (1985), İstanbul'dan Sayfalar (1986), Studies on Ottoman Transformation (1994), Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı (1994), Türkiye İdare Tarihine Giriş (1996), Osmanlı Aile Yapısı (2000), Tarihin Sınırlarına Yolculuk (2001), Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim (2001), Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiye'sine (Taha Akyol ile birlikte, 2002), Osmanlı Barışı (2004), Barış Köprüleri Dünyaya Açılan Türk Okulları (2005), Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek 1 (2006), Kırk Ambar Sohbetleri (2006), Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-2 (2006), Eski Dünya Seyahatnamesi (2007), Avrupa ve Biz (2007), Batılılaşma yolunda (2007), Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-3 (2007), Mekan Ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı (2007)

Mustafa UYSAL - Üye

1953 yılında Afyon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları kurulunda Hesap Uzmanı olarak çalıştı. Halen Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanıdır. TOBB Vergi Reform Komisyon Üyesi, Tüsiad Vergi Çalışma Grubu üyesi olarak, vergi sisteminin iyileştirilmesi konusundaki çalışmalarda yer aldı. 2003 yılı başından itibaren vergi Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir. “Çağdaş Eğilimler Işığında Türkiye’de Gelir İdaresi ve Denetimine Stratejik Yaklaşım” konusunda müşterek hazırlanmış çalışması, Hesap Uzmanları Vakfı tarafından; “Enflasyon Düzeltmesi ve Muhasebesi” konusunda müşterek hazırlanmış kitabı ise TÜRMOB ve Yaklaşım Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Semih ORCAN - Üye

1951 İstanbul doğumludur. 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’nden mezun olmuştur. Missouri Üniversitesi Makine Mühendisliği (1969–1971) bölümünde başlayan lisans eğitimi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği (1971–1973) devam etmiş ve son bulmuştur. 1985 – 95 yılları arasında GÜNAŞ AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Orcan, 1995’ten bu yana Electrolux AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürütmesinin yanı sıra 2003’ten bu yana da Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkan Vekili ve Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Kemal ÖZPINAR - Üye

01.01.1954 Yozgat doğumludur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat’ta okumuştur. 1973 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1977 yılında bitirmiştir. Mezuniyetinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında çeşitli devlet okulları ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı dersleri vermiş; yöneticilik yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Özpınar halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmaktadır.

Funda GÜZELMERİÇ İNANSAL - Üye

Doğum Tarihi: 17.11.1968 / İstanbul
Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi (1986–1987)

İş Deneyimleri:

Restaurant Manager Certificate (2001) Orta Kademe Yöneticiliği
U.S.A Labour Bureau Chicago Sektörel Bazda İş Deneyimi
Funda Turizm Gıda Ltd Şti (1997-….) Genel Müdür
Konya Cam (1994-1995) Kurucu Hissedar
Nova Avize (1993-1996) Kurucu Hissedar Genel Müdür
Funda Lighting Fixtures (1991-1997) Genel Müdür
İlancılık Art Center (1990-1991) Müşteri Temsilciliği
Ultra Reklam Ajansı (1988-1989) Müşteri Temsilciliği
Yapılan Projeler ve Danışmanlıklar:
Freebird Airlines Kurumsal Kimlik Danışmanlığı
Bashqua Kurumsal Kimlik, Kanal Geliştirme
Kalem Adası Olıvıara Resort Kurucu Danışmanlık
Savarona Yatı Yiyecek İçecek Danışmanlığı
Nişantaşı Festivalleri: Üçüncü Boyut Proje Üretim ve Şişli Belediyesi İşbirliğinde Out _Door Sanatsal Faaliyetler, Seminerler Koordinasyonu
Yaratıcı Çocuklar Derneği kurucu üyeliği ve yürütme kurulu üyeliğinde Üçüncü Boyut Proje Üretim Merkezi ile ortak yapılan proje ve faaliyetler

Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projeleri:
Yıldız Sarayı Müzesi: “Renklerin İstanbul’u”
Topkapı Sarayı: “Renklerin İstanbul’u”
Rahmi Koç Müzesi: “Düş Araçları” Sergisi
Anıtkabir: “Kültür Adamı Atatürk” Sergisi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: “Cumhuriyetimizin Yaratıcı Çocukları” Sergisi
Gezici Sergi: Anadolu Uygarlıklarının Kardeş Çocukları
Atatürk Havalimanı: Çocukların İstanbul’u
Feshane: First Lego Ligi Robotik Turnuvası
Tüyap ( 2-7 Ekim 2007): 1.Cebit Fuarı FLL Robotik Turnuvaları

Kişisel Sergiler ve Ödüller:
Caferağa Medresesi: Karma Tezhip Sergisi
Beyoğlu Belediyesi Sergi Salonu: Karma Tezhip Sergisi
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Özel Başarı Sertifikası
Rotary Kulüp Mesleki Başarı Ödülü
Şişli Belediyesi Mesleki Başarı Ödülü
İletişim alanında Netaş kampanya ile birincilik ödülü
Bayer İlaç Alka Seltzer kampanyası ile özel başarı ödülü
Voleybol Gençler Kategorisi Dünya’nın en iyi pasörü ödülü
Liechtenstein Kraliyet Spor başarı ödülü
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı başarı ödülü
Cumhurbaşkanlığı Özel Başarı Ödülü

Abdullah AKÇA - Üye

26.08.1986 tarihinde Kırşehir’de doğdu. Kızılırmak Lisesi’nden 2003 yılında mezun oldu, 2005 yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programını kazandı.

2006–2007 öğretim yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Başkanı seçildi. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği’nin kurucu üyesi ve ilk başkanı olan Abdullah Akça böylelikle Mütevelli Heyetine giren ilk Kapadokya Meslek Yüksekokulu mezunu oldu.

Halen Onur Air firmasında Operasyon Departmanında çalışmaktadır.



E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.