Değerlerimiz

Değerlerimizi,

- Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren,

- Eğitimde ciddi, sorumluluk sahibi, yüzeysellikten kaçınan,

- Öğrenciye saygılı, dürüst ve gerçekçi yaklaşan,

- Öğrenciye odaklanan,

- Yönetimde özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,

- İnsan hakları beyannamesini benimseyen ve benimsenmesine katkıda bulunan,

- Bölge sorunlarına duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,

- Kamusal ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan,

- Toplumsal değerlere sahip çıkan,

- Bilimsel etik kurallarını gözeten,

- Liyakate önem veren,

- Çevreye duyarlı, tabiat ve kültür varlıklarını koruyan,

olarak ifade etmekteyiz.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.