Çocuk Gelişimi (Lisans)

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin arttırılması için çalışmalar yapan bu disiplinle; doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında çocuğu değerlendirerek, çocuk sağlığı izleminde rol alan, destekleyici, gelişimsel programlar ile çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan profesyonel kadroların yetişmesi amaçlanmaktadır

Bölüm Blog Sayfasına Gitmek için Tıklayın

Çocuk Gelişimi Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde mesleki teorik ve pratik eğitim-öğretim sunularak, öğrencilerimize temel tıp bilimleri, temel tarih, temel sunum ve istatistik, mesleki ve insani etik bilgilerinin yanında, iletişim becerileri, bilgisayar, Türkçe ve üst düzey İngilizce yeterliliği yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans bölümü, zengin ders içeriği ile birlikte uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Kapadokya Üniversitesi bünyesinde Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı, öğrencilerin mesleki uygulamalarını yapabilecekleri Ürgüp ve Nevşehir Montessori Anaokulları bulunmaktadır, bu okullar Montessori Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programlarını desteklemektedir. Öğrencilerimiz öğrenimleri sürecinde alacakları “Okul Öncesinde Montessori Felsefesi” ve “Montessori Eğitimi I-II” dersleri ile Avrupa ülkeleri ve ülkemizde popüler olan “Montessori Eğitici Eğitimi Sertifikası” alarak mezun olmakta, mezunlarımızın akranlarına göre daha farklı ve zengin bir donanımla mesleğe girişlerini sağlamaktadır. Ayrıca, üniversitemiz Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrencilerimize, alanlarına yönelik çeşitli proje, araştırma ve bilimsel çalışma yapabilme fırsatı sunulmaktadır. Çocuk Gelişimi (Lisans) Bölümü, 2012 yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Çocuk Gelişimi ön lisans programı ve 2015 yılında açılan uzaktan eğitim programı koordinasyon içinde çalışmakta, öğretim üyesi/öğretim görevlisi akademisyenler ön lisans/lisans düzeyinde ortak eğitim vererek çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmekte, genç ve dinamik akademik kadrosu ile alana özgü bilimsel araştırma ve projeler yürütmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde, öğrencilerimizin aldıkları standart lisans eğitimi ile kazanacakları alana özgü mesleki bilgi ve beceriler yanında “Matematik ve İstatistik”, “Zaman ve Proje Yönetimi”, “Meslek Etiği”, “Araştırma Yöntem ve Teknikleri” gibi derslerde kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyecek eğitimler bulunmaktadır. Verimli bir uygulama alanına sahip olan bölümün müfredatı, bilimin ışığında sürekli güncellenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde her dönem çocuk gelişimi alanına ilişkin düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin alana ilişkin deneyimleri, bilgileri ve kendi kişisel gelişimleri desteklenmektedir. Çocuk Gelişimi öğrencilerimiz Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji bölümleri ve Sosyal Hizmetler (önlisans) programlarında çift ana dal; Dil ve Konuşma Terapisi ve Psikoloji bölümlerinde yan dal yapma şansına sahiptir. Ayrıca Erasmus programı ile öğrencilerimize yurtdışında farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim imkânı sunulmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altındaki kurumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Kurumlarında, Halk Eğitim Merkezlerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde, üniversite hastanelerinde, özel anaokulları, kreş ve çocuk yuvalarında çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilir, araştırma/öğretim görevlisi olabilirler.

Ülkemizde, mezuniyet sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların ana sınıflarında veya bağımsız anaokullarında kadrolu okulöncesi öğretmeni olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz alanlarında tezsiz yüksek lisans yaparak ya da pedagojik formasyon eğitimi alarak atanabilmektedirler. Yine devlet kurumlarında, çocuk gelişimcisi olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girerek 4148 nitelik koduyla devlet kurumlarına atanmaktadırlar.

Çocuk Gelişimi Bölümünde Hangi Dersler Var?

Ders programı gelişim, sağlık, erken çocuklukta eğitim, özel eğitim, çocukları tanıma ve değerlendirme, aile danışmanlığı gibi birçok farklı disipline temel oluşturan dersler ile, çocuk gelişimi uzmanı olacak öğrencilerimiz için çalışmak istedikleri alan seçiminde geniş bir yelpaze sunmaktadır. 4 yıllık ders müfredatı içerisinde Okul Öncesi Eğitim Metotları, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi ya da Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi I-II gibi temel alan dersleri bulunmaktadır. Yaratıcı Drama, Çocuk ve Müzik I-II, Güzel Sanatlar I-II, Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz I-II, Çocuk Resimleri Analizi, Güzel ve Etkili Konuşma, Çocuk ve Hukuk, Duyu Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Değerler Eğitimi, Oyun Terapisi, İşaret Dili gibi farklı uygulamaları içinde barındıran çağdaş ve yenilikçi dersler ile öğrencilerimize entelektüel bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Akademik alanda ilerleyerek yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerimiz Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Matematik ve İstatistik, Biyoistatistik, Bitirme Projesi dersleri ile akademik bakış açısı kazanarak akademik kariyer sürecine hazırlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimiz Okul Öncesinde Montessori Felsefesi, Okul Öncesinde Montessori Eğitimi-I ve Okul Öncesinde Montessori Eğitimi-II derslerini alarak “Montessori Eğitici Eğitimi Sertifikası” ile mezun olmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olduklarında çocuk gelişimi alanına ilişkin farklı çalışma sahalarını görebilmeleri sağlayacak şekilde düzenlenmiş 4 dönem Mesleki Uygulama Dersleri ve Staj bulunmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde mesleki teorik ve pratik eğitim-öğretim sunularak, öğrencilerimize temel tıp bilimleri, temel tarih, temel sunum ve istatistik, mesleki ve insani etik bilgilerinin yanında, iletişim becerileri, bilgisayar, Türkçe ve üst düzey İngilizce yeterliliği yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans bölümü, zengin ders içeriği ile birlikte uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Kapadokya Üniversitesi bünyesinde Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı, öğrencilerin mesleki uygulamalarını yapabilecekleri Ürgüp ve Nevşehir Montessori Anaokulları bulunmaktadır, bu okullar Montessori Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programlarını desteklemektedir. Öğrencilerimiz öğrenimleri sürecinde alacakları “Okul Öncesinde Montessori Felsefesi” ve “Montessori Eğitimi I-II” dersleri ile Avrupa ülkeleri ve ülkemizde popüler olan “Montessori Eğitici Eğitimi Sertifikası” alarak mezun olmakta, mezunlarımızın akranlarına göre daha farklı ve zengin bir donanımla mesleğe girişlerini sağlamaktadır. Ayrıca, üniversitemiz Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrencilerimize, alanlarına yönelik çeşitli proje, araştırma ve bilimsel çalışma yapabilme fırsatı sunulmaktadır. Çocuk Gelişimi (Lisans) Bölümü, 2012 yılında Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Çocuk Gelişimi ön lisans programı ve 2015 yılında açılan uzaktan eğitim programı koordinasyon içinde çalışmakta, öğretim üyesi/öğretim görevlisi akademisyenler ön lisans/lisans düzeyinde ortak eğitim vererek çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmekte, genç ve dinamik akademik kadrosu ile alana özgü bilimsel araştırma ve projeler yürütmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde, öğrencilerimizin aldıkları standart lisans eğitimi ile kazanacakları alana özgü mesleki bilgi ve beceriler yanında “Matematik ve İstatistik”, “Zaman ve Proje Yönetimi”, “Meslek Etiği”, “Araştırma Yöntem ve Teknikleri” gibi derslerde kişisel ve akademik gelişimlerini destekleyecek eğitimler bulunmaktadır. Verimli bir uygulama alanına sahip olan bölümün müfredatı, bilimin ışığında sürekli güncellenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde her dönem çocuk gelişimi alanına ilişkin düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin alana ilişkin deneyimleri, bilgileri ve kendi kişisel gelişimleri desteklenmektedir. Çocuk Gelişimi öğrencilerimiz Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji bölümleri ve Sosyal Hizmetler (önlisans) programlarında çift ana dal; Dil ve Konuşma Terapisi ve Psikoloji bölümlerinde yan dal yapma şansına sahiptir. Ayrıca Erasmus programı ile öğrencilerimize yurtdışında farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim imkânı sunulmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altındaki kurumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Kurumlarında, Halk Eğitim Merkezlerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde, üniversite hastanelerinde, özel anaokulları, kreş ve çocuk yuvalarında çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilir, araştırma/öğretim görevlisi olabilirler.

Ülkemizde, mezuniyet sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların ana sınıflarında veya bağımsız anaokullarında kadrolu okulöncesi öğretmeni olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz alanlarında tezsiz yüksek lisans yaparak ya da pedagojik formasyon eğitimi alarak atanabilmektedirler. Yine devlet kurumlarında, çocuk gelişimcisi olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girerek 4148 nitelik koduyla devlet kurumlarına atanmaktadırlar.

Çocuk Gelişimi Bölümünde Hangi Dersler Var?

Ders programı gelişim, sağlık, erken çocuklukta eğitim, özel eğitim, çocukları tanıma ve değerlendirme, aile danışmanlığı gibi birçok farklı disipline temel oluşturan dersler ile, çocuk gelişimi uzmanı olacak öğrencilerimiz için çalışmak istedikleri alan seçiminde geniş bir yelpaze sunmaktadır. 4 yıllık ders müfredatı içerisinde Okul Öncesi Eğitim Metotları, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi ya da Okul Öncesinde Çocuk Gelişimi I-II gibi temel alan dersleri bulunmaktadır. Yaratıcı Drama, Çocuk ve Müzik I-II, Güzel Sanatlar I-II, Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz I-II, Çocuk Resimleri Analizi, Güzel ve Etkili Konuşma, Çocuk ve Hukuk, Duyu Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Değerler Eğitimi, Oyun Terapisi, İşaret Dili gibi farklı uygulamaları içinde barındıran çağdaş ve yenilikçi dersler ile öğrencilerimize entelektüel bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Akademik alanda ilerleyerek yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerimiz Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Matematik ve İstatistik, Biyoistatistik, Bitirme Projesi dersleri ile akademik bakış açısı kazanarak akademik kariyer sürecine hazırlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimiz Okul Öncesinde Montessori Felsefesi, Okul Öncesinde Montessori Eğitimi-I ve Okul Öncesinde Montessori Eğitimi-II derslerini alarak “Montessori Eğitici Eğitimi Sertifikası” ile mezun olmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olduklarında çocuk gelişimi alanına ilişkin farklı çalışma sahalarını görebilmeleri sağlayacak şekilde düzenlenmiş 4 dönem Mesleki Uygulama Dersleri ve Staj bulunmaktadır.

Montessori Anaokullarımız hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Çocuk Gelişimi Bölümünün Puan Türü

Puan Türü: EA

Çocuk Gelişimi Bölümünün Eğitim Dili

Eğitim Dili: Türkçe

Çocuk Gelişimi Bölümünün Eğitim Türü

Örgün Öğretim

Çocuk Gelişimi Bölümünün Eğitim Süresi

Eğitim süresi 4 yıldır.

Çocuk Gelişimi Bölümünün Eğitim Yeri

Ürgüp Yerleşkesi

Çocuk Gelişimi Bölümü 2019 - ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları

PROGRAM ADI

KONTENJAN

2019-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN

2019-ösys başarı sıralaması

Çocuk Gelişimi (Lisans - Burslu)

5

303,27

-

Çocuk Gelişimi (Lisans - %50 İndirimli)

20

261,04

222.000

Çocuk Gelişimi (Lisans - %25 İndirimli)

17

-

443.000

Çocuk Gelişimi (Lisans - Ücretli)

8

-

785.000

2019 – 2020 Eğitim–Öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 50 kişidir. Bunun 5’i burslu, 20’si %50 indirimli, 17’si %25 indirimli ve 8’i ücretlidir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Eğitim Ücreti

2019-2020 akademik yılında eğitim ücreti 25.250 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

Program Adı

Ücret

Çocuk Gelişimi (Lisans - Burslu)

-

Çocuk Gelişimi (Lisans - %50 İndirimli)

12.625 TL + KDV (%8)

Çocuk Gelişimi (Lisans - %25 İndirimli)

18.937,5 TL + KDV (%8)

Çocuk Gelişimi (Lisans - Ücretli)

25.250 TL + KDV (%8)

Çocuk Gelişimi (Lisans) Bölümü Ders Kataloğuna Gitmek İçin TıklayınızE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız