Mimari restorasyon programında iş başında eğitim hangi kurumlarda verilmektedir?

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, MİMSAN Ltd. Şti., Berk Eski Eser Res. Kon. Danışmanlık, Kaya Kapı Turizm A.Ş., Açıkgöz Restorasyon Şirketi, TEKARAL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan eğitimde işbirliği protokolü çerçevesinde uzman gözetiminde iş başında uygulama imkanı bulmaktadırlar.

Mimari restorasyon programında uygulama imkânı ne kazandırıyor?

Mimari restorasyon programı öğrencilerimiz, yaz aylarında nitelikli restorasyon projelerinde uygulama imkânı bulmaktadırlar. Öğrencileri bu sayede yapı tekniklerini ve kullanılan malzemeleri yakından tanıyan, restorasyon çalışmalarında uygulama ve yönetim düzeylerinde görev alabilecek, malzeme seçimi yaparak müdahale biçimine karar verebilecek donanımlara sahip bir şekilde mezun olarak iş hayatına atılmaktadırlar.

Sağlık programlarında iş başında eğitim hangi kurumlarda yapılmaktadır?

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, Özel Versa Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hacettepe Fizik Tedavi Merkezi, Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri, Nevşehir Ağız Diş Sağlığı Merkezi,  SİSER İşitme Cihazları Merkezi, Ses Teknik İşitme Cihazları Merkezi ve Fresenius Medical Care ile yapılan eğitimde işbirliği protokolü ile iş başında uygulama imkanı bulmaktadırlar.

Sağlık programlarında uygulamalı eğitim neden önemli?

Sağlık alanında başarı bilginin beceriye dönüştürülmesinden geçer. Kapadokya Üniversitesi uygulamayla perçinlenen kalıcı bilgiye inanır. Bu nedenle üniversite bünyesindeki uygulama laboratuvarları öğrencilerimizi sektör deneyimine hazırlar. Bununla birlikte sektör işbirliği sayesinde iş başında uygulama deneyimi de kazanan öğrencilerimiz iş hayatına hazır olarak mezun olurlar.

Aşçılık programında iş başında eğitim hangi kurumlarda verilmektedir?

Eksen Group vb. kuruluşlar ile yapılan eğitimde işbirliği protokolü sayesinde öğrencilerimiz Sortie, Kalamata, Salomanje ve Cento Per Cento gibi seçkin restoranlarda iş başında uygulama imkanı bulmaktadırlar

Aşçılık programında iş başında eğitim imkânı neden önemli?

Aşçılık programı öğrencilerimiz yaz aylarında seçkin restoranlarda eğitimlerine devam ederler. Bu sayede mesleğe nitelikli uygulamalar ile adım atan öğrencilerimiz daha mezun olmadan sektörün önde gelen kuruluş ve isimlerini tanımakta, kendilerini tanıtma imkânı bulmaktadırlar.

SHGM tarafından yetkilendirilmemiş bir okuldan Kapadokya Üniversitesine yatay geçiş yaptığım takdirde alanımla ilgili lisans/sertifika/belgeler için gerekli eğitimleri tamamlayabilir miyim?

Şayet gelinen okul yetkili değil ise ve öğrencinin alanı ile ilgili SHGM tarafından tanınan lisans/sertifika/belge talep ediliyorsa, SHGM tarafından yayımlanmış mevzuat uyarınca yetki kapsamında ek dersler verilir.

Kapadokya Üniversitesi hangi alanlarda yetkilidir?

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, SHGM tarafından yayınlanan Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı (SHT-EĞİTİM/HAD) uyarınca aşağıdaki eğitimleri (sertifikaları) vermek üzere SHGM tarafından yetkilendirilmiştir.

 • Yolcu Hizmetleri Eğitimi
 • Seyahat Dokümanları Eğitimi
 • Engelli Yolcuların işlemleri ve Transferi
 • Yük Kontrolü ve Denge Eğitimi
 • Haberleşme
 • Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları
 • Uçuş Planı İşlemleri
 • Slot ve Permi Eğitimi
 • Uçuş operasyon
 • Yük kontrolü ve Haberleşme
 • Tehlikeli Maddeler
 • Kargo İşlemleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, SHGM tarafından yayınlanan Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı (SHT Ops-1 Bölüm O) uyarınca Temel Emniyet Eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Eğitim içeriği aşağıdaki dersleri kapsar.

 • Sivil Havacılığa Giriş
 • Havacılık Terminolojisi
 • Uçucu Personel Görev ve Sorumlulukları
 • Yolcu Hizmetleri
 • Operasyonel Uygulamalar
 • Kabin Hizmetleri Mevzuatı
 • Ekip Kaynak Yönetimi
 • Havacılık Emniyeti Yönetimi
 • Tehlikeli Maddeler
 • Temel Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
 • Meteoroloji

Uçak Teknolojisi Programı,SHGM tarafından yayınlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı (SHT-147) uyarında Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. SHY-147 A1/A2 Kategoride Bakım Eğitimi aşağıdaki konuları (modülleri) kapsar:

 • Modül 1     Temel Matematik
 • Modül 2     Temel Fizik
 • Modül 3     Temel Elektrik
 • Modül 5     Dijital Teknikler/Elektronik Alet Sistemleri
 • Modül 6     Malzeme ve Donanım
 • Modül 7     Bakım Uygulamaları
 • Modül 8     Temel Aerodinamik
 • Modül 9     İnsan Faktörleri
 • Modül 10    Havacılık Mevzuatı
 • Modül 11    Uçakların Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri
 • Modül 15    Gaz Türbinli Motorlar
 • Modül 16    Pistonlu Motorlar
 • Modül 17    Pervane

Yetkili bir okulda okumanın faydası nedir?

Havacılıkta yetkili okuldan mezun olmak iki temel kazanım sağlar:

 • Mezuniyet ile işe başlama / yetki alma arasındaki süreyi kısaltır. Sektörde çalışmak için gerekli olan sertifikaları mezun olduğunuzda edinmiş olacağınızdan okul bittikten sonra ayrıca bir sertifika eğitimi almak zorunda kalmazsınız.
 • Yetkili bir okuldan mezun olanlar işe alımlarda tercih edilirler. Mevzuat gereği işe başlamak için eğitim (sertifika) ihtiyacı olmayan adaylar diğer adayların iki adım önündedir.

Havacılıkta yetkili eğitim nedir?

Havacılık sektöründe çalışma esasları uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenir.
Yetkili eğitim, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu), EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kurallarının öngördüğü şekilde ulusal ve uluslararası standartlarda eğitimin verilmesi demektir.

Türkiye’de sivil havacılık otoritesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’dür. Havacılık alanında çalışacak bir kişinin SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kuruluşundan eğitim almış olması gerekmektedir.

Başka bir deyişle yetkili eğitim, aldığınız eğitimin resmi otorite tarafından tanınmasıdır.

Yatay geçiş yaptıktan sonra vazgeçebilir miyim?

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenci, arzu ederse bir sonraki dönem eski bölümüne geri dönüş yapabilmektedir.

Yatay geçiş yapmadan önce aldığım dersler geçerli olacak mı?

Üniversitemize yatay geçiş yapmış öğrencilerin önceki okulunda başarılı olduğu derslerinden Kapadokya Üniversitesine kayıt yaptırdığı programın müfredatı ile eşdeğer olanlar transfer edilir.

Sabiha Gökçen ve Kapadokya Yerleşkeleri arası yatay geçiş yapabilir miyim?

Yerleşkeler arasında yatay geçiş “kurumiçi programlar arası yatay geçiş” veya “merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş” seçeneklerinden biri ile yapılabilir.

Kapadokya Üniversitesi öğrencisiyim. Sağlık programları veya diğer programlar arasında yatay geçiş yapabilir miyim?

Eşdeğer olmayan programlar arasında merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapılabilir.

Burslu okuyorum. Yatay geçiş yaptığım takdirde bursum geçerli sayılacak mı?

Yürüklükteki mevzuat uyarınca burslu kontenjanlara yatay geçiş yapılamaz. Üniversitemiz tarafından kayıttan önce verilen Mesleki Eğilim Bursu gibi çeşitli burslardan yararlanmak için rehberlik birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Uzaktan öğretim programından örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyim?

Bir uzaktan öğretim programından örgün öğretim programına yatay geçiş yukarıda belirtilmiş olan üç farklı yatay geçiş türü ile de mümkündür.

Kurumiçi programlar arası yatay geçiş ve kurumlararası yatay geçiş türlerinden biri ile yatay geçiş yapılacak ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir.

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapacak olan kişilerde not ortalaması şartı aranmaz.

Örgün öğretim programında okuyorum. Uzaktan öğretim programına yatay geçiş yapabilir miyim?

Bir örgün öğretim programından uzaktan öğretim programına yatay geçiş yukarıda belirtilmiş olan üç farklı yatay geçiş türü ile de mümkündür.

Dört yıllık lisans programında okuyorum. Okulunuzun önlisans programlarına yatay geçiş yapabilir miyim?

Dört yıllık programlardan iki yıllık programlara merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilirsiniz.

Devlet üniversitesinden yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçiş mevzuatında devlet üniversitesi ile vakıf üniversitesi arasında hiçbir ayrım yoktur.

Ne zaman yatay geçiş yapılır?

Kaç tür yatay geçiş vardır?

Yükseköğretim mevzuatı uyarınca üç tür yatay geçiş vardır.

 • Kurumiçi programlar arası yatay geçiş.
 • Kurumlararası yatay geçiş.
 • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş.

Kurumlararası yatay geçiş ve kurumiçi programlar arası yatay geçiş eşdeğer programlar arasında yapılır ve yatay geçiş yapacak öğrencinin,

 • Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması (4 üzerinden 2,4),
 • Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle başarısız dersinin olmaması,
 • Devam etmekte olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınmakta, başarı vb. şartlar aranmamaktadır. Programların eşdeğer olması gerekmemektedir.

Eşdeğer program nedir?

İsimleri veya ders içeriklerinin en az %80’i aynı olan programlar eşdeğer program olarak kabul edilmektedir.

Nasıl yatay geçiş yapılır? Hangi belgeler gerekir?

Yatay geçiş başvurusu yapmak ve gerekli belgeleri öğrenmek için tıklayınız.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız