Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Genç nüfusun yoğunlukta olduğu ülkemizde milli bilince sahip, kendi dil ve edebiyat değerlerinin farkında olan, bu bilinci kendinden sonraki kuşaklara aktarmayı amaçlayan bireylerin yetişmesi için Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin varlığı ciddi bir önem arz etmektedir. Bir milletin varlığı ancak dil ve edebi eserlerin varlığıyla somutlaşmaktadır. Bu varlığın idamesi ve geliştirilmesi açısından da Türk Dili ve Edebiyatı alanının merkezi bir rolü bulunmaktadır. Hayatın her sahasında vazgeçilmez bir beceri olan doğru, etkili ve nitelikli iletişimin giderek nadir hale geldiği bir çağda, yazılı ve sözlü Türkçe dilini en zengin ve olgun halinde temsil eden Türk edebiyatını üniversite düzeyinde çalışmak bireylere eşsiz bir donanım ve avantaj kazandırmaktır.

Bölüm Blog Sayfası için Tıklayın

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencilerin, Türk dilini ve edebiyatını, kültürünü geçmişten bugüne muhteviyatına çeşitli disiplinler katarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Tecrübeli ve güçlü bir öğretim kadrosu bulunan Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amacı; günümüzün küreselleşen dünyasında bölgesel ve küresel güç olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin edebiyat, dil ve kültür birikimini kavramış, yerel ve evrensel değerlere aşina, diğer çağdaş Türk lehçeleriyle karşılaştırmalar yapan, teknolojik yeniliklere açık, bilimsel araştırma ve geliştirme bilincine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile yapılan anlaşma uyarınca kontenjan dahilinde pedagojik formasyon eğitimi imkânı sağlanacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Bölüm mezunları, metin yazarı, reklamcı, editör, yayımcı, redaktör, programcı vb. olarak yazılı ve görsel medyada ve yayın dünyasında faaliyet gösterebilir, sunuculuk ya da sunuculuk kurslarında eğitmenlik yapabilirler. Bunların yanı sıra üniversitelerde Türk dili okutmanı, araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunların okullarda Türkçe öğretmeni, lisansüstü eğitime devam edenlerin de üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışma seçenekleri de bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Hangi Dersler Var?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, ağırlıklı olarak Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı bilim dallarına yönelik derslerin yanı sıra Türk edebiyatını farklı disiplinlerle buluşturan dersler bulunmaktadır.

Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı kapsamında bulunan Edebiyat Teorileri, Edebiyat Tarihi ve Eleştirel Okuma, Batı Edebiyatı, Şiir Estetiği, Şiir Tahlilleri, Edebiyat Eleştirisi Uygulamaları gibi derslerde yakın tarihte verilmiş Türk edebi eserleri, sanatçıları, edebi akımları ve edebiyat toplulukları incelenerek çeşitli edebiyat kuramları doğrultusunda ayrıntılı tahlil çalışmaları yapılmaktadır.

Eski Türk Edebiyatı bilim dalında bulunan Klasik Türk Edebiyatında Türler, Klasik Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Nesir Dili, Klasik Türk Edebiyatında Aşk Mesnevileri, Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metinler ve Toplumsal İlişkiler gibi dersler 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına dek uzanan klasik Türk edebiyatı ürünleri, sanatçıları ve sanat anlayışlarını incelemeye yöneliktir.

Eski Türk Dili bilim dalı kapsamında bulunan Eski Türkçe (Göktürkçe-Uygurca), Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi derslerde Türkçenin bilinen ilk yazılı kaynaklarından başlanarak Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri incelenmektedir.

Yeni Türk Dili bilim dalında bulunan Türkiye Türkçesi Grameri, Osmanlı Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Çağdaş Azeri Türkçesi, Türkçenin Güncel Sorunları, Modern Dilbilim gibi derslerle günümüz Türkçesinin genel yapısı modern dilbilimi literatürü ışığında diğer Türk lehçe ve şiveleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Türk Halk Edebiyatı bilim dalında bulunan Mitoloji ve Efsane, Halkbilimi, Halk Edebiyatı, Türkolojiye Giriş gibi derslerde sözlü edebiyat ürünlerinin biçim ve içeriğini oluşturan unsurlar modern halkbilim kuramları bağlamında incelenmektedir.

Dijital İletişim ve Yeni Medya, Dijital Dil ve Edebiyat, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Eko Eleştiri, Edebiyat ve İdeoloji, Editörlük ve Yazarlık, Senaryo Yazma Teknikleri gibi dersler, çağımızın sosyal, tarihi, coğrafi ve kültürel hedef ve ihtiyaçlarına cevap veren disiplinlerarası çalışma alanlarına yönelmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri, milli ve evrensel kültür çalışmalarının başat ögelerinden olan köklü Türkoloji birikimini ele alırken Doğu ve Batı medeniyet dairelerinin kültürel mirasını anlamayı öncelemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün zengin ders havuzu, öğrencilerimizin Türkoloji’yi oluşturan bilim dallarına yönelik ilgi alanlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlarken Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında akademik kariyer odaklı uzmanlaşma imkânı sunmaktadır.

Mezunların Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan bazı tezli ve tezsiz yüksek lisans programları başta olmak üzere, diğer beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında lisansüstü öğrenime devam etme seçeneği de bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Puan Türü

Puan Türü: SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eğitim Dili

Eğitim Dili: Türkçe

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eğitim Türü

Örgün Öğretim.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eğitim Süresi

Eğitim süresi 2 yıldır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eğitim Yeri

Mustafapaşa Yerleşkesi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri İçin Çift Ana Dal ve Yan Dal İmkânları

Bölüm öğrencilerinin Beşeri Bilimler Fakültesi bölümleri başta olmak üzere üniversitenin diğer birimlerinde bulunan uygun bölümlerinde çift ana dal ve yan dal yapmalarına yönelik çalışma devam etmekte olup, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminden itibaren bu imkânların öğrencilere sunulması hedeflenmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları

PROGRAM ADI

KONTENJAN

2019-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN

2019-ÖSYS BAŞARI SIRALAMASI

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

6

275,12

419.000

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

44

-

-

Türk Dili ve Edebiyatı (%25 İndirimli)

5

-

-

Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)

5

-

-

2019 – 2020 Eğitim–Öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam kontenjan 60 kişidir. Bunun 6’sı burslu, 44’ü %50 indirimli, 5’i %25 indirimli ve 5’i ücretlidir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Ücreti

2019-2020 akademik yılında eğitim ücreti 30.000 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

Program Adı

Ücret

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

-

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

15.000 TL + KDV (%8)

Türk Dili ve Edebiyatı (%25 İndirimli)

22.500 TL + KDV (%8)

Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli)

30.000 TL + KDV (%8)E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız