güvenlik görevlisi, gardiyan

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Nedir? Neden Okumalıyım?

Adalet Bakanlığı’nın, Türk Ceza-İnfaz Sisteminin, bu alandaki başarılı modelleri yakalaması ve bu hizmetlerin güncel bilimsel gelişmelere uygun şekilde yürütülmesi noktasında ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün oluşturulması amacından hareketle eğitim hayatına başlayan programın hedefi; Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitim Evlerindeki tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında aktif rol oynayan, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ise eski hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alan meslek elemanlarının bilgi ve beceri düzeylerini dünya standartlarına taşımaktır. Bu programdan mezun olan öğrenciler ayrıca kamu ya da özel sektörün güvenlik hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyduğu özel güvenlik görevlisi olarak da çalışmaya hak kazanmaktadırlar.

Topluma fayda sağlamaya istekli, beklenmeyen durumlarda kolayca karar alabilen, psikolojik esnekliğe sahip her birey bu mesleği, programımızda verilen derslerde edindikleri güncel ve bilimsel bilgiler ile kendi kişilik özelliklerini harmanlayarak kolayca yürütebilir. Özellikle Türk Ceza-İnfaz Sisteminde son dönemde yaşanan büyük gelişim, bu programdan mezun olan öğrencilere duyulan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Dolayısıyla bu alanda başarılı bir kariyere sahip olmak isteyen her aday programımızın sunduğu imkânlardan yararlanmalıdır.

Bölüm Blog Sayfası için Tıklayın

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünü Neden Kapadokya Üniversitesinde Okumalıyım?

Program kurulduğu andan itibaren savunduğumuz yaklaşımımız, bu alanı bir meslek olarak değil bir kariyer fırsatı olarak tanımlama yönündedir. Bilindiği gibi başarılı bir kariyer, öncelikli olarak iyi bir eğitimle oluşturulur. Ama daha da önemlisi bu eğitim, kişilerin kendilerini sürekli güncelleyebilecekleri bir bilgi altyapısı oluşturmaları noktasında işlevsel olmalıdır. Bu amaçtan hareketle program dersleri, öğrencilerin hem mesleki alanda ihtiyaç duyacakları bilgi birikimine sahip olmaları hem de güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli olan bilimsel, eleştirel ve sıradanlıktan uzak bakış açısını kazandırmaya odaklanmaktadır. Programda sadece teorik dersler değil aynı zamanda öğrencilerin fiziksel kapasitelerini geliştirmeyi ve eğitim süresi boyunca kazandıkları bilgiyi uygulamada nasıl kullanacaklarını göstermeyi amaçlayan uygulamalı eğitimler de bulunmaktadır. Öğrencilerimizin programımızı tercih etmelerinde belirleyici olan bir diğer önemli husus da programın akademik kadrosudur. Program dersleri, ceza-infaz, kolluk kuvvetleri, özel güvenlik, spor bilimleri, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında mesleki deneyimleri olan akademisyenler tarafından verilmektedir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol doğrultusunda açılan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı’ndan mezun olan ve ilgili mevzuatın tanımladığı özellikleri taşıyan öğrenciler Ceza İnfaz Sistemindeki kurumlarda “İnfaz Koruma Memuru” unvanı ile çalışabileceklerdir. Aynı zamanda mezun öğrencilerimiz Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası almaya da hak kazanmaktadırlar.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünde Hangi Dersler Var?

Program derslerinin genel hattı, Adalet Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereği, Bakanlığın belirlediği “Çerçeve Müfredat” temel alınarak oluşturulmuştur. Buna ek olarak öğrencilerimizin güncel ceza-adalet sistemindeki son tartışmaları da takip edebilmesi ve mesleklerini icra ederken ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiye ulaşabilmeleri adına program müfredatı her yıl revize edilmektedir.

Program müfredatına genel olarak bakacak olursak, hem infaz koruma memurluğu hem de özel güvenlik alanı olarak belirlenen iki temel alan bulunmaktadır. Özel Güvenlik alanı ile ilgili “Özel Güvenlik Hizmetleri”, “Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları” ya da “Silah Bilgisi ve Atış” gibi dersle bulunmaktadır. İnfaz koruma memurluğu alanında ise “Kriminoloji”, “İnfaz Hukuku”, “Ceza İnfaz Kurum Güvenliği”, “Ceza İnfaz Kurum Yönetimi”, “Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları” ya da “Ceza Muhakemesi Hukuku” gibi dersler vardır. Yine aynı alanla ilgili “Denetimli Serbestlik Sistemi ve Yönetimi” ya da Türkiye’de ilk olarak Üniversitemizde verilmeye başlanılan “Ceza İnfaz Sisteminde Dinamik Güvenlik Yaklaşımı” gibi dersler de bulunmaktadır.

Programda, öğrencilerin sadece ceza-infaz sisteminin temel alanı olarak değerlendirilen hukuk alanındaki dersler değil aynı zamanda mesleklerini başarılı bir şekilde yürütmelerini sağlayacak psikolojik bilgi altyapısına da sahip olmalarını amaçlayan dersler de ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bu dersler arasında “Psikoloji”, “Sosyal Psikoloji” ya da “Ceza-İnfaz Kurumlarında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar” dersleri sayılabilir.

Tüm bunlara ek olarak, öğrencilerin bu alanda çalışabilmelerinin bir diğer koşulu da fiziksel dirençliliğe sahip olmaları ve savunma sanatları konusunda beceri kazanmalarıdır. Bu noktada öğrenciler, “Savunma Sanatları” dersiyle hem fiziksel kapasitelerini geliştirme ve savunma teknikleri konusunda beceri kazanma; “Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri” dersi ile de sadece kendi alanlarına özgü müdahale becerilerini öğrenme ve uygulama şansına sahip olmaktadırlar.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünün Puan Türü

Puan Türü: TYT

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünün Eğitim Dili

Türkçe

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünün Eğitim Türü

Örgün öğretim

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünün Eğitim Süresi

2 yıl

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünün Eğitim Yeri

Mustafapaşa Yerleşkesi

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Öğrencileri İçin Çift Ana Dal ve Yan Dal İmkânları

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencilerimiz, Adalet programında çift ana dal yapma şansına sahiptir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile Hangi Lisans Bölümlerine Geçiş Yapılabilir?

Programdan mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavında başarılı olmaları hâlinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü 2019 - ÖSYS Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları

PROGRAM ADI

KONTENJAN

2019-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN

2019-ÖSYS BAŞARI SIRALAMASI

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Ücretli)

18

170,47

1.759.000

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu)

7

273,64

616.000

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli)

18

233,93

1.085.000

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%25 İndirimli)

27

201,07

1.557.000

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Aşağıda Belirtilen Alan/Dallarından Mezun Olanlar, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programına Ek Puanları ile Yerleşebileceklerdir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Alan Kodu

Alan Adı

Dal No

Dal Adı

6001

Adalet

2

İnfaz ve Koruma

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Eğitim Ücreti

2019 – 2020 akademik yılında eğitim ücreti 17.950 TL’ dir. Ücretlere KDV dâhil değildir.

Program Adı

Ücret

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Ücretli)

17.950 TL + KDV (%8)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Burslu)

-

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli)

8.975 TL + KDV (%8)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%25 İndirimli)

13.462,5 TL + KDV (%8)

Ücret ve Burs Sistemi

Doğum yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri olan öğrencilere Nevşehir’de eğitim veren örgün öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda %15 bölge bursu, ilk sırada Kapadokya Meslek Yüksekokulunun burssuz örgün öğretim programlarından birini tercih eden öğrencilere %15 tercih bursu verilmektedir.

Ödeme Şekli

İlk kayıtta ücretin en az ¼’ü peşin olarak ödenir. Ücretin geri kalanı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında eşit taksitler halinde ödenecek olup, birinci taksit yüksekokulun banka hesabına yatırılır. Diğer taksitler kredi kartı veya yüksekokulun belirlediği banka veya bankalar aracılığıyla tahsil edilecektir. Ücretin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda indirim uygulanır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ders Kataloğuna Gitmek İçin Tıklayınız

2019 ÖSYS Kontenjan Kılavuzunda Yer Alan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Koşul ve Açıklamaları İçin Tıklayınız.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız