06 Mart 2020 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diyaliz (İngilizce) Prof. Dr. Nefroloji alanında doçent unvanı almış olmak. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında çalışmaları bulunmak. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanlarında almış olmak. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini İşletme alanlarında almış olmak. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Matematik alanında almış olmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarında almış olmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Sanat Tarihi alanında almış olmak. Mimarlık alanında çalışmaları bulunmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Şehir ve Bölge Planlama alanlarında almış olmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak. 1
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Kent ve Çevre Bilimleri alanında almış olmak. Çevre ve Kentsel Dönüşüm konularında çalışmaları bulunmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Lisans veya yüksek lisansını sivil havacılık alanlarından birinde yapmış olmak; Muhasebe ve Finansman alanında doktora derecesine sahip olmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini İşletme alanında almış olmak ve sivil havacılık alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. 2
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi Turizm ile ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Turizm İşletmeciliği alanında almış olmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Sanat Tarihi alanında almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinden almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Dr. Öğr. Üyesi Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi alanlarından birinde almış olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi Doktora derecesini Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. Toplumsal cinsiyet rolleri konusunda çalışmaları bulunmak. 1
   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi Doktora derecesini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. 1

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 06.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 20.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.03.2020
Sınav Tarihi : 23.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.03.2019
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 10. Lisans not dökümü (onaylı belge),
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı Ales YDS
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Arş. Gör. Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İşletme, alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri programlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Arş. Gör İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Arş. Gör Şehir ve Bölge Planlama alanlarından lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Arş. Gör Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi alanında lisans mezunu olmak ve bu alanlarda bir programda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Arş. Gör Turizm Rehberliği lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Arş. Gör Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Arş Gör. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 1 70 50
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Elektrik - Elektronik Arş Gör. Uçak Elektrik Elektronik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarda yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Arş. Gör. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Öğr. Gör. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. 1 70 -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans yapmış olmak. 1 70 -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulş. İşl. Öğr. Gör. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, yüksek lisans yapmış olmak. 2 70 80

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız