12 Mart 2020 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Profesör

Protetik diş tedavisi alanında doçent unvanı almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Anatomi alanında almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Ortodonti alanında almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Oral Diagnoz ve Radyoloji alanında almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Kilinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında tamamlamış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Patoloji alanında almış olmak.

1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi

Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış olmak.

1

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi  
İlk Başvuru Tarihi : 12.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 26.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.03.2020
Sınav Tarihi : 28.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.03.2019

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 10. Lisans not dökümü (onaylı belge),
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı Ales YDS
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör.

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

4 Muaf -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Öğr. Gör.

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

3 Muaf -
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Arş. Gör.

Uçak Gövde Motor Bakım, Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

1 70 50

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız