20.09.2020 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

  1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
  2. YÖK formatında özgeçmiş.
  3. Yayın listesi.
  4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
  5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
  7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
  8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

Kadro Sayısı

 
 

Beşeri Bilimler Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Dr. Öğr. Üyesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birisinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Türkoloji veya Türkiyat Araştırmaları alanlarından birisinde almış olmak.

1

 

Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Osmanlı modernleşmesi ve Türk siyasal hayatı konularında çalışmaları bulunmak.

1

 

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Halk Sağlığı alanında almış olmak. Yoğun bakım hemşireliği konularında çalışmaları bulunmak.

1

 

Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora derecesini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Roman ve roman kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.

1

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

 

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi               : 20.09.2020

Son Başvuru Tarihi             : 04.10.2020

Ön Değerlendirme Tarihi  : 05.10.2020

Sınav Tarihi                         : 07.10.2020

Sonuç Açıklama Tarihi      : 08.10.2020

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

 

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

1Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),

3. ALES sonuç belgesi,

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Özgeçmiş,

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),

10. Lisans not dökümü (onaylı belge),

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)

13.Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
Bölüm/Program
Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı Ales YDS
Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arş. Gör. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ya da Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birisinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. 1 70 90
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Öğr. Gör. Dil ve Konuşma Terapisi ana bilim dalında yüksek lisans
yapmış olmak.
1 70 50
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Özel Eğitim alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yarıyıl ders vermiş olmak. 1 70 -
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğr. Gör. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yarıyıl ders vermiş olmak. 1 70 -


 


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız