Gönülsüz Olma Hayatı Dolu Dolu Yaşa!Başlangıç Tarihi: 06.02.2018
Saati: 13.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu
Bitiş Tarihi: 06.02.2018
Etkinlik Türü: Konferans
Düzenleyen Birim: Sağlık Kültür ve Spor Birimi

Argeus Turizm işbirliği ile gönüllülük üzerine bir konferans düzenlenecektir.

Konuşmacı: Enes Erdoğan

Etkinlik Puanı: 10

Gönüllülük Nedir? Size Ne Kazandırır?

Gönüllülük, bir bireyin herhangi bir karşılık veya çıkar beklentisi içinde olmadan ailesi ve yakın çevresi dışındaki canlıların yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime veya bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması şeklinde tanımlanabilir. Gönüllülük, Türk toplumunun vicdanında varolan bir gelenektir. Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk alma gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı hâlde toplum için birşey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez yegâne nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.

Sonunda bir kazanç beklentisi güdülmese de gönüllü olarak yapılan etkinlikler size çeşitli nitelikler kazandırır:

1/ Haz ve manevî zenginleşme: Gönüllü olarak yaptığınız çalışmalar sayesinde karşılık beklemeden topluma yarar sağlamanın hazzını yaşar, yaşam deneyiminizi geliştirir ve zenginleştirirsiniz. Zamanı ve olanakları en verimli biçimde kullanmak ve elde edilen sonuçlardan keyif almak, gönüllü çalışmanın en teşvik edici unsurları arasındadır.

2/ Özgüven gelişimi: Özellikle henüz öğrencilik aşamasındaysanız ve toplumsal işbirliği deneyiminiz olmasa dâhi diğer gönüllüler ve profesyonel ekiplerle birlikte çalışmak, hem iş yaşamınızda hem de katılacağınız diğer toplumsal projelerde kendinize olan güvenin artmasını sağlar.

3/ Ekip çalışması becerilerinde artış: Benzer biçimde, ekip çalışması deneyiminiz olmasa bile belirli bir hedef doğrultusunda uyum, işbölümü ve işbirliği gerektiren bir disiplinle çalışmayı öğrenerek kendinizi geliştirebilir, yeni beceriler edinebilirsiniz Ekip içinde daha geniş sorumluluklar üstlenen ve ekibin eşgüdümünü yürüten gönüllüler ise bu süreçte liderlik niteliklerini geliştirebilirler.

4/ Toplumsal konum: Toplum veya diğer canlılar yararına gönüllü olarak çalışan bireylerin toplum içindeki saygınlığı artar ve toplum tarafından takdir edilirler. Bu saygı ve takdir, hizmet götürdüğünüz hedef gruplardaki bireyler tarafından gösterilebileceği gibi sivil toplum camiası veya toplumun geneli tarafından da ifade edilebilir. Gönüllüler, diğer bireylerin toplumsal çalışmalara katkı sağlaması açısından örnek oluştururlar. Gönüllünün gördüğü saygı ve takdir hiçbir şekilde hizmet götürdüğü grubun bireylerinden veya diğer insanlardan kendini daha üstün görme hakkını vermez ve 'alçakgönüllülük' gönüllülüğün erdemlerinden sadece biridir.

5/ Yeni bir çevre ve arkadaşlıklar: Gönüllük esasına dayanan çalışmalar sayesinde çevrenizi genişletebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Gönüllülük esasına dayanan çalışmalar aynı zamanda sosyalleşme olanağı sağlar. Bu süreçte bireylerin topluma karşı duyarlılığı gelişir.

6/ Yeni ilgi alanları: Gönüllü olarak dâhil olduğunuz etkinlik daha önce hiç tanımadığınız bir sahaya adım atmanızı sağlayabilir, hattâ yaşamınızda yeni ufuklar açabilir.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız