18.01.2021 Tarihli Gözetimli Klasik Sınavlar Grup Bilgisi ve Giriş Linkleri

18.01.2021 tarihinde yapılacak gözetimli klasik sınavların grup bilgisi ve giriş linklerine ilişkin bilgiler aşağıdadır. Giriş bilgileri günlük periyotlar halinde, sınav gününden bir gün önce yayımlanacaktır. 

 

Bölüm-Sınıf Ders - Sınavın Adı Grup Öğrenci No Adı-Soyadı Link
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik- II Sağlık Hizmetleri Yönetimi-Final Sınavı A Grubu 18807004 Rü**** Ci**** kpdk.link/TDO211-TDO221-GrupA
18807047 Şu**** Öz****
19805002 Se**** Ko****
19805003 Fa**** Nu**** Ak****
19805004 Şü**** Yı****
19806001 Vo**** Gü****
19807001 Eg**** Yı****
19807003 Se**** Ba****
19807004 Di**** Do****
19807006 İr**** To****
19807007 Ay**** Ba****
19807008 Ay**** Nu**** Ko****
19807010 Me**** Ca**** Yı****
B Grubu 19807011 Es**** Yü**** kpdk.link/TDO221-GrupB
19807012 As**** Ku****
19807013 Ay**** Ye****
19807015 Bü**** Kü****
19807016 Be**** Ef****
19807018 Ba**** Se**** At****
19807020 Ah**** Yı****
19807021 Me**** Kü****
19807023 It**** Nu**** Çe****
19807024 Ay**** Çı****
19807025 Mü**** Ba****
19807026 Du**** Gü****
19807028 Ma**** Ke**** İr****
Dil ve Konuşma Terapisi-II Klinik Dilbilim-Final Sınavı A Grubu 19879001 Ha**** Ma**** kpdk.link/DKT262-GrupA
19879002 El**** Ka****
19879003 Se**** Tü****
19879004 Öz**** Şa****
19879005 Gi**** Bi****
19879006 As**** Ya****
19879007 Fa**** Se**** To****
19879008 Se**** Nu**** Ak****
19879009 Me**** Ze****
19879010 Me**** Oğ**** Öz****
19879011 Me**** Bi**** Gü****
19879012 Le**** İn****
19879013 Ez**** Şa****
19879014 Be**** Ya****
19880001 Ad**** Tu****
19880002 Ha**** Öz****
19880003 Be**** Du****
19880004 Ze**** Yu****
19880005 Şe**** Ya****
19880006 Se**** Se**** Oğ****
B Grubu 19881002 Ke**** Me**** Nu**** Yı**** kpdk.link/F8T6
19881003 Bu**** Ba****
19881006 Ed**** Er****
19881007 Ze**** Yı****
19881008 El**** Yı****
19881009 Eb**** Er****
19881010 Me**** On**** Er****
19881011 Hü**** Bu****
19881012 Tu**** Yı****
19881013 Me**** Er****
19881014 Mu**** Ko****
19881015 Me**** Ce**** Şe****
19881017 Se**** Te****
19881018 Ce**** Te****
19881019 Şe**** Ak****
19881020 Hi**** Nu**** Ca****
19881021 İl**** Çi****
19881022 Em**** Uz****
19881023 Tu**** Ba****
19881024 Ni**** So****
C Grubu 19881025 İl**** Kü****

kpdk.link/DKT262-GrupC

19881026 Mu**** Ve**** De****
19881027 Sa**** Gü****
19881028 Ec**** Ar****
19881029 Eb**** Be**** Tı****
19881030 Ni**** Ta****
19881031 Ze**** To****
19882001 Gü**** Çe****
19882003 Ni**** Uğ****
19882004 Re**** Be**** Ar****
19882005 Re**** Yı****
19882006 Gö**** Tu****
19882007 Ha**** Ak****
19882008 Gi**** Er****
19882009 Ec**** Kı****
19882010 Se**** Sü****
20882002 Se**** Ak****
Diş Protez Teknolojisi-I Hareketli Protezler-I-Final Sınavı A Grubu 20722001 İb**** Çe**** kpdk.link/DPT103
20722005 Mu**** Er****
20722006 Ha**** Ba****
20722007 Ed**** Nu**** Ya****
20814001 Si**** Ta****
20814002 Mu**** Ün****
20814003 Al**** Ca**** Ko****
20814004 Be**** Ka****
20814005 Em**** Çe****
20814006 Em**** Tu****
20814007 Ca**** Do****
20814008 Ed**** Du****
20814009 Ön**** Bo****
20814011 Me**** Gü****
20814012 Gü**** Ba****
20814013 Be**** Ba****
20814015 Be**** Ta****
20814016 Sa**** Sa****
B Grubu 20814017 Me**** Ut**** Ak****
http://kpdk.link/Y9N9
20814018 El**** Şe****
20814019 Te**** On****
20814020 Al**** İh**** To****
20814021 Be**** Sa****
20814022 Al**** Se****
20814023 Ya**** Ka****
20814024 Ah**** As****
20814025 İs**** Ön****
20814026 Al**** Kö****
20814028 Am**** Ce**** Ta****
20814029 Yu**** Ca**** Öz****
20814030 Os**** Öz****
20814031 Um**** Ça****
20814033 Re**** On****
20814034 Su**** Be**** Bi****
20814036 Gi**** Ya****
20814037 Em**** Ar****
20814038 Ha**** Er**** Fı****
20814901 Ah**** El****
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-III Devlet ve Toplum Kuramları-Final Sınavı   18848002 Şa**** Ra**** Gü**** kpdk.link/SBK301
18848003 Ha**** Ül**** Ce****
18848004 Tu**** Ce****
20849201 Gü**** Ca****
Diyaliz (İngilizce)-II Dahiliye Hastalıkları Bilgisi-II-Final Sınavı   18528002 Ay**** Bü**** kpdk.link/DYT209
18528004 Şa**** Or****
18870005 Kü**** Mu****
18870012 Tu**** Ok****
18870023 Gö**** Ak****
18870026 Gi**** Te****
18870031 Ha**** Bü**** Gü****
18870032 Ze**** To****
Gastronomi ve Mutfak Sanatları-III Menü Yönetimi ve Maliyet
Analizi-Final Sınavı
A Grubu 18860001 Er**** Bo**** kpdk.link/GAS363-GrupA
18860002 Ay**** Sa****
18860003 Şe**** Na****
18860005 Es**** Sa****
18860007 Fa**** Gü**** Çe****
18861001 İl**** Kı****
18861002 Fu**** Em**** Em****
18861003 Ah**** Em**** At****
18861004 Üm**** Ca**** De****
18861006 Al**** Çı****
18861007 Me**** Ağ****
18861008 Rü**** Ha**** Gü****
18861010 Er**** Ce****
18861011 Es**** Yı****
18861012 Ah**** Ge****
18861013 Se**** Şa****
18861015 Ha**** Ba****
18861016 Al**** Ca**** Aş****
18861017 Be**** Da****
18861018 Şe**** Gü**** Çı****
B Grubu 18861020 Ha**** Ay**** kpdk.link/GAS363-GrupB
18861021 Er**** Ke****
18861022 He**** Nu**** To****
18861023 Be**** Er****
18861024 Me**** Me**** Öz****
18861025 İl**** Ya****
18861027 Ok**** Be**** Sa****
18861028 İs**** Ta****
18861029 Be**** Ak****
18861030 Öz**** Yü****
18861033 Al**** Uy****
18861036 Tu**** Sa****
18861037 Be**** Er****
18861038 Mu**** Fu**** Yı****
18861040 Se**** Ka****
18861044 Me**** Fa**** Bo****
18861045 Ba**** Ce****
18861046 İr**** Kı****
18861048 Ec**** De****
18861049 İs**** Ha****
Uçuş Harekat Yöneticiliği - I Introduction to Civil Aviation-Final Sınavı A Grubu 18607002 Me**** Ca**** Dü**** kpdk.link/UHY101-GrupA
18835006 Em**** Gü****
19607001 Yu**** Kı****
19607002 Ar**** Ta****
19607006 Ti**** Al****
19607009 Se**** Al**** Bu****
19607010 Ba**** Ya**** Ka****
19607013 Ta**** En**** Du****
19607015 Ze**** Öz****
19607016 Te**** Ku****
19607017 Ah**** At**** Ge****
19607019 Ha**** İb**** Ka****
19607020 Me**** Yı****
19607022 Sa**** Bu****
19607025 Me**** Fa**** Bi****
19607401 Em**** Ko****
19607402 İz**** Do**** Sa****
19607403 El**** Te****
19616002 Me**** Gö**** De****
B Grubu 19616003 Ru**** Ka**** kpdk.link/UHY101-GrupB
19616005 Ne**** Yü**** Öz****
19834003 Ay**** Gü**** Kü****
19834004 Su**** Ce****
19835001 Me**** Ak****
19835002 Jü**** Ve****
19835010 Or**** Uy****
19835011 Mu**** Em**** Ke****
19835013 Hü**** Gü**** Kı****
19835014 İb**** Ya**** Ma****
19835015 Ca**** Gü****
19835016 Hi**** Ka****
19835019 Fa**** Ka****
19835020 Fu**** Ak****
19835021 Em**** De****
20834003 Hü**** Ul****
20834005 Mu**** Bu**** Te****
20834027 En**** Er****
20834901 Se**** Ba****
C Grubu 17607035 Ya**** Me**** Ek**** kpdk.link/UHY101-GrupC
17607044 Gö**** Ul****
17607047 Üm**** Be**** Ak****
16607056 İl**** Ur****
15607013 Me**** Ay****
Odyometri-II Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri A Grubu 17431006 Ça**** Ya**** kpdk.link/VTES-SO01-ODM205-GrupA
19422002 Nu**** Ba****
19422003 Ra**** Ak****
19422005 Hu**** Be**** Es****
19422008 Be**** Nu**** Gö****
19422009 Fu**** Ha****
19422010 Hü**** Ön****
19422011 Di**** De****
19422012 Es**** Şa****
19422013 İl**** Be****
19422014 Gö**** Gü****
19422015 Sı**** Ey****
19422402 Be**** Et**** De****
19431003 Sü**** Tu****
19431005 Ca**** Gü****
B Grubu 19431006 Di**** Çi**** kpdk.link/ODM205-GrupB
19822001 Ha**** İb**** Öz****
19822004 Ke**** Ko****
19822005 Es**** Ye****
19822006 Nu**** Ko****
19822007 Kü**** Öz****
19822008 Nu**** Ba****
19822010 Ni**** Nu**** Ka****
19822011 Be**** Ak****
19822012 Fa**** Ze**** Ye****
19822013 Be**** Be**** Me****
19823001 Oğ**** Öl****
19823004 Ni**** Ka****
19823005 Fu**** Çe****
19823006 Sı**** Gü**** Ön****
C Grubu 19823007 Se**** Eş**** kpdk.link/ODM205-GrupC
19823008 Be**** Ka****
19823009 Sü**** Tu**** Me****
19823010 Ze**** Ye****
19823011 Ze**** De****
19823012 Ed**** Ku****
19823013 Mi**** Ak**** Çe****
19823014 Tu**** De****
19823015 Me**** Ak****
19823017 Fi**** Bo**** Ya****
19823018 Me**** Yo****
19823019 İs**** An**** Yı****
19823020 Gi**** Nu**** Ak****

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız