Radyolojide Yeni Ufuklar ve Radyasyon Güvenliği Sempozyumu

DAVET

Günümüzde sağlık teknolojisinin en hızlı değiştiği ve geliştiği alanların başında tıbbi görüntüleme alanı gelmektedir. Okulumuz TGT programı, ileri teknoloji ürünü olan görüntüleme cihazlarını etkin ve verimli kullanabilecek, en yüksek faydayı en düşük dozla elde edebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli tekniker yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir. Bu amaçla her yıl öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak amacıyla bir çok etkinliğin yanı sıra Radyolojide Yeni Ufuklar ve Radyasyon Güvenliği konularında ayrı ayrı seminerler yapılmakta idi. Bu yıl ilk defa hem okulumuz öğrencilerinin hem de Nevşehir ve çevre illerdeki üniversite ve hastanelerden teknisyen/tekniker, Doktor ve akademisyenlerin de katılacağı bir sempozyum düzenlemeye karar verdik.

Sempozyumda, davet edilen alanlarında uzman konuşmacıların sunumlarının yanı sıra, bilimsel sözlü bildiri ve poster bildirilerde yer alması planlanmıştır. Sempozyum sunumları ve bildiri özetleri kitap olarak yayımlanacaktır. Sözlü bildiri ya da poster bildiri ile katılacak olanların bildiri kurallarını dikkatlice okumalarını ve son katılım tarihine dikkat etmelerini önemle rica ederim.

Sempozyumun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR’A, Sempozyum Başkanı Sayın Prof. Dr.Vesile ŞENOL’A, Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Abdulhakim COŞKUN’A, tüm Bilim Kurulu üyelerine, düzenleme kurulunda emeklerini esirgemeyen öğretim görevlisi arkadaşlarıma, sempozyuma desteğini esirgemeyen Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, BAYER firması ve Sezin Tıp’a teşekkür ederim.

2017 yılında AKIL, AHLAK, ADALET, ADAP ilkeleri ile kurulmuş Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp yerleşkesinde düzenlenecek bu sempozyumda buluşmak dileğiyle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

Öğr. Gör. Füsun HEPDİNÇ

Düzenleme Kurulu Başkanı

KMYO Müdürü

SÖZLÜ BİLDİRİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

 1. Bildiri gönderimi ve sunum dili Türkçe’dir.
 2. Çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uygun uzunlukta en az 12 punto büyüklüğünde büyük harfle yazılmalıdır.
 3. Başlığın altına bildirinin hazırlandığı Kurum ve Logosu, Yazar isimleri (en fazla 10 punto) ve ilk isim yazarın iletişim adresi mutlaka bulunmalıdır.
 4. Bildiri özeti; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Anahtar kelimeler (en az üç, en fazla 5 kelime) olmalıdır.
 5. Sözlü bildiri özeti, en fazla 300 kelime olmalıdır. MS Word programında Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Kenar boşluğu her yönden 2,5 cm olmalıdır. Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 6. Sözlü bildiri sunum süresi toplam 10 dakikadır (8 dk. sunum, 2dk. soru-cevap)
 7. Sözlü bildiri MS Office Power Point sunusu hazırlanarak sunulmalıdır.
 8. Sunum taslak ve yazı karakteri seçimi serbesttir. Sunumlarda görsel öğeler kullanılabilir. Yazılar 24 puntodan daha küçük olmamalıdır.
 9. Sözlü sunum yapacak kişilerin en az bir gün önceden sunumlarının elektronik dosyasını düzenleme kuruluna ulaştırılmalıdır.
 10. Bildiri özeti gönderme için son tarih: 01.04.2019
 11. Bildiri özetleri son teslim tarihine kadar gurdogan.aydin@kapadokya.edu.tr veya ercan.turerer@kapadokya.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.

 

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 1. Posterin çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uygun uzunlukta en az 70, en fazla 90 punto büyüklüğünde büyük harfle hazırlanmış bir başlığı olmalıdır.
 2. Başlığın altına hazırlandığı Kurum ve Logosu, Yazar isimleri ( en fazla 48 punto) ve ilk isim araştırmacının iletişim adresi mutlaka yazılmalıdır.
 3. Poster boyutu 70x90 ebadında olacaktır.
 4. Poster yazı boyutu 1 m mesafeden rahatlıkla okunacak boyutta olmalıdır.
 5. Poster bildiri özetleri, en fazla 300 kelime olmalıdır. MS Word programında Times New Roman yazı karakteri kullanılarak en az 18 punto ile, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Kenar boşluğu her yönden 2,5 cm olmalıdır. Satır aralığı 1.5 satır olarak ayarlanmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraf girişlerinde satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 6. Bildiri özeti; Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça bölümlerini içermelidir. Sonuç bölümünden hemen sonra en az üç en fazla 5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 7. Bildiri özeti gönderme için son tarih: 01.04.2019
 8. Bildiri özetleri son teslim tarihine kadar gurdogan.aydin@kapadokya.edu.tr veya ercan.turerer@kapadokya.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.
 9. Poster sahipleri posterlerini basılı olarak sempozyum başlama saatinden önce sempozyum kayıt masasına teslim etmelidir.

 

BAŞVURU

Sempozyuma kayıt için sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt formu doldurulup sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir.

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN 0542 4275157 gurdogan.aydin@kapadokya.edu.tr

Öğr. Gör. Ercan TÜRERER 0533 5605094 ercan.turerer@kapadokya.edu.tr

 

Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu için tıklayın

Sempozyum Programı için tıklayın

Sempozyum Afişi için tıklayınE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız